Selgitustaotlus Carmen Viherpuu-le

Edastasime selgitustaotluse Carmen Viherpuule järgnevalt:

Tere Carmen Viherpuu

Jõelähtme vallavalitsus lõpetas Loo.ee OÜ-ga Saha tee 11 üürilepingu mille põhjuseks Teie esildis, et vajate neid ruume noorsootöö/haridusvaldkonna jaoks. 

Vallavalitsus maksis erakorralise  lõpetamise hüvitiseks ca 1188 EUR ja tänaseks on saamata jäänud renditasuga koos tekkinud ca 2000 EUR vallale kahju, mis suureneb iga päevaga. 

Korraliku koolikoti hind täna turul on ca 25 – 50 EUR, mis tähendab teie esildise tõttu tekkinud kahjuga võrreldes oleks võinud osta lastele 40-80 koolikotti valla poolt. 

Ootame Teie isiklikku vastust olukorrale, et millal tuleb teie soovitud ruumikasutus Saha tee 11 pinnale ja mis eesmärki see täidab?

Hetkel näib avalikkusele, et olete üks osa Andrus Umboja kahtlastest otsustest kuid loodame, et see siiski nii ei ole ja saame peagi näha Saha tee 11 kõnealustes ruumides teie soovitud tulemust. 

TÄIENDASIME oma küsimust järgnevalt:

Tere

Küsime, kas plaanite lähiajal meile vastata või ootate ära selle isikute väsitamise aja 30 päeva? 🙂

Vastus võiks ju olla lihtne, stiilis jah me avame seal ….. keskuse/ruumid.. vms. 

Tuletan ka meelde, et valla kõrgeima juhtorgani ees on teie soovitud pinnast vallavalitsus rääkinud kui lammutatavast majast

Käsitleme seda teemat Jõelähtme Inforegistri veebides kuid eelistaksime teema avaldamisel tuua ka juba teie isiklikku vastuse. Kahjuks paistab asi nii, et teie nime on vallajuhtide poolt ära kasutatud (võimu kuritarvitamine) kuid selle selgitamiseks palumegi teie vastust. 

Ootame teie (mitte Leho Kure) vastust hiljemalt 01.12.2023, siis avaldame artikli. Juhul kui saadate vastuse avaldame koos sellega kui ei siis viitega, et te ei ole vastanud ja lisame vastuse hiljem juhul kui te selle saadate. 

Noorsootöö jaoks saamata jäänud tulu kasvab iga päevaga seni kuni olete Saha tee 11 ruumid kasutusele võtnud ja seda noorsootöö tarbeks. Valla tulukanali lõpetamise aluseks oli teie esildis, mitte kellegi muu. 

Siiani pole seal ilmselt keegi käinudki (pilt lisatud), mis viitab siiski vallavanema poolt mõjuvõimuga kauplemisele, millesse olete kaasatud ka teie. Selle välistamiseks ootamegi vastust.  

Allpool väljavõte vallavalitsuse korraldusest ja Carmen Viherpuu esildis, mille alusel on üürileping lõpetatud ja kahju valla rahakotile suureneb iga päevaga.

Tegelikuks üürilepingu lõpetamise põhjuseks näib olevat vallajuhi soov vabaneda Loo.ee OÜ suunaviidast (pilt allpool), kasutades selleks teilt tellitud esildist, mis oli Loo.ee OÜ üürilepingu lõpetamise aluseks. Jätkuvalt loodame, et see ehk ikka ei olnud nii. Seega ootame infot, millal tuleb Saha tee 11 ruumidesse kultuuri ja noorsootööga seonduv.

Oluline on järgnev kronoloogia:

19.09.2023 paigaldati suunaviidad Loo.ee

20.09.2023 proovis Teet Sibrits esmalt valeväidetega, (et märk on loata) märkide eemaldamist saada. Samal päeval edastati Teet Sibritsale Loo.ee le väljastatud luba märkide paigaldamiseks, härra Sibritsale ja vallavanemale oli see üllatuseks, kuna esmalt vaieldi, et luba ei ole.

21.09.2023 esitas Carmen Viherpuu esildise, mille alusel Loo.ee OÜ-ga erakorraliselt leping lõpetati.

ILMSELT juhus 🙂 ja vallavanem ei kasuta oma võimu kurjasti.

Related Images:

Related Posts