Liikluskorraldusvahend Jõelähtme vallas

Tere 

Vastame teie kirjale ja esitame küsimused. 

Teie kirjutate: 

Kui Teil on soov paigaldada liikluskorralduslikul eesmärgil avalikult kasutatavale Saha teele suunav liiklusmärk 636, mis on seotud juriidilise isiku OÜ Loo.ee juurde suuna näitamisega, siis selleks tuleb teil esitada vastav avaldus Jõelähtme vallavalitsusele, kes otsustab sellise liiklusmärgi paigaldamise küsimuse.

Meie vastame:

Esitasime teie poolt soovitud avalduse 01.08.2022, millele saime ka positiivse vastuse ehk siis nõusoleku liiklusmärgi 636 paigaldamiseks Saha tee teekaitsevööndisse. Käesoleva hetkeni ei ole teada, et antud avaldusele kehtivad vorminõuded mida tuleks täita. Avalduse menetleja on selgelt aru saanud küsimusest ja väljastanud vastava nõusoleku (Saha tee teekaitsevööndisse liiklusmärk 636 paigaldamiseks). Pildid avalduse juures on arusaadavalt illustratiivsed, et oleks võimalik mõista, mis märgist jutt käib. Avaldusele, mille Andrus Umboja oma nõusolekuga kinnitas ei ole lisatud liiklusmärgil kajastatavat teavet, mida te oma järgnevas küsimuses siiski nõuate. 

Teie kirjutate: 

Avalduses tuleks ära tuua ka soovitaval suunaviidal kajastatav teave. 

Meie vastame: 

Suunaviidal kajastatav teave tuleneb liiklusmärgi 636 standardist “Märk 636 näitab sõidusuunda ja kaugust juriidilise isiku (asutuse) juurde”. Sellisele standardile vastava märgi paigaldamise nõusolek on meile kirjalikult saadetud. Tõsi märgil puudub nõutud kaugus, mille parandamise osas võtame ühendust märgi tootjaga, kes ilmselt vea parandab. 

Meie taotlus eeltoodud küsimusega. 

Palume Jõelähtme vallavalitsusel viia Liiklusmärk 636 nõuded kogu valla piirkonnas jõusse, ehk siis vahetada/muuta/täiendada kõik liikluskorraldusvahendid “Liiklusmärk 636” kohustusliku kauguse osas. 

Teie kirjutate: 

Liiklusmärk 636 paigaldatakse ainult vahetult märgil näidatud isiku (või asutuse) juurde suunduva teega lõikumise kohale ehk viimasele pöördekohale. 

Meie vastame: 

Teie poolt vaidlustatav silt asub justnimelt seal kus on seda kõige rohkem vaja, ehk siis vahetult märgil näidatud isiku (või asutuse) juurde suunduva teega lõikumise kohal. Saha tee ümber Saha tee 11 maja on ühesuunaline (vastav märk on teil ununenud paigaldada).

Siinkohal ka taotlus, selle korralageduse korda tegemiseks. Selleks on teil valla eelarves vahendid ja seadusejärgne kohustus. 

Lisame pildi kuhu juhatab Eesti enimkasutatav navigatsioonisüsteem Waze kui küsitakse Saha tee 11 aadressi. 

Teie kirjutate: 

Isiku (või asutuseni) suunavate märkide paigaldamise otsustamisel lähtutakse sellega seotud liiklussagedusest, sihtpunktiga seotud liiklussagedusese osakaalust kogu tee liiklussagedusse ja liikluse iseloomust.

Meie küsime: Palun selgitage neid Liiklusseaduse nõudeid, millele tugineb teie eeltoodud väide

Meie küsime: Tuvastasite vähem kui poole päevaga 

loo.ee oü-le suunavad märgid kuid ei ole tuvastanud aastate jooksul vastassuunas paigaldatud (ilmselt teie enda nõusolekul) märki Loo Kultuurikeskuse-le. Seoses sellega palume dokumendi nõude korras väljastada järgmiste (allpool numbrid 1-7  liikluskorraldusvahendite paigaldamiseks antud nõusolekud valla poolt ja kui teabenõude täitmise raames selgub, et lubasid/nõusolekuid ei ole väljastatud, siis palume et selgitaksite, miks ei ole neid märke eemaldatud. Loo.ee märgi eemaldamise võimalikkust nägite kohel samal päeval. 
1) Benu Apteek2) Loo kultuurikeskus3) Loo vesi OÜ4) Loo Noortekeskus5) Noortekeskus6) Jõelähtme Muusika – ja Kunstikool 7) Loo Tervisekeskus


Märkide paigaldamisest: 


Loo.ee OÜ tellis märkide tootmise ja paigalduse reklaamifirmalt. Ühe märgi paigalduse hind 250+km. Olukorras kus eemaldate seadusevastaselt Loo.ee suunaviida, mille paigaldamiseks on valla nõusolek väljastatud, siis oleme sunnitud esitama nõude tagasi paigaldamise osas Jõelähtme vallavalitsusele.


Kokkuvõtvalt on meie poolt paigaldatud märk igati seadusepärane ja vastab kõikidele normidele (v.a korruptiivsed huvid ametnike poolt). 


NB! Infoks: avaliku asutusega suhtlus avaldatakse ka erinevates veebiväljaannetes. 


Ootame vastuseid, 
Jõelähtme Inforegister MTÜ

Related Posts