Jõelähtme valla ametnik Teet Sibrits valetab valla nimel ja Andrus Umboja juhtimisel.

Jõelähtme valla ametnik Teet Sibrits valetab ja on ühtlasi mees, kes juhatas varasemalt Jõelähtme Varahalduse OÜ-d, mis kuulus vallale ja mille kaudu oli mugav valla kinnisvaraga tehinguid teha. Koostöös volikogu liikme Veljo Haaveli ja Andrus Umbojaga tehti tehing, mis tõi vallale vähemalt 38000 EUR kahju. Teet Sibrits pääses kriminaalvastutusest kuna kuriteokoosseisust jäi puudu 2000 EUR. Ehk siis alates 40000 EUR-st kahjust oleks pidanud mees võtma kriminaalvastutuse. Jõelähtme vallavanem Andrus Umboja otsustas, et see nii väike summa ja mees sobiks kenasti Keskkonna- ja kommunaalosakonna juhatajaks. Nii ka juhtus, härra Sibrits juhib tänaseni Keskkonna- ja kommunaalosakonda, kes tihtipeale korraldab kääbushankeid, tellib töid, korraldab enampakkumisi jne jne.

Seekordne vale siis järgnev:

20.09 kell 13:03 saatis Teet Sibrits Loo.ee OÜ-le järgneva ähvarduse:

Oleme tuvastanud, et Loo alevikus Saha tee 11 ja Saha tee 11c aadressil asuvate ja Jõelähtme valla munitsipaalomandisse kuuluvate kinnistute maa-aladel (katastriüksuse tunnused: 24504:003:1013 ja 24504:003:0818) asuvatele (vt allolevat asukohaplaani) liiklusmärkide paigaldamiseks ette nähtud hoidikutele on paigaldatud kolm Loo.ee OÜ-le suunavat asukohaviita (vt fotodelt manuses).

Meile ei ole teada, et eelnimetatud Loo.ee OÜ-le suunavate liiklusmärkide paigaldamiseks oleks Jõelähtme vallavalitsuse poole pöördutud ja nende paigaldamiseks Jõelähtme vallavalitsuse nõusolekuid antud.

Sellega seonduvalt pöördumegi teie poole ja palume meile teada anda:

Kas eelnimetaud Loo.ee OÜ-le suunavate liiklusmärkide paigaldamine on toimunud OÜ Loo.ee teadmisel?
Millal ülaltoodud ja lisatud kaardil märgitud asukohta liiklusmärgid paigaldati?
Kelle poolt ülaltoodud liiklusmärgid paigaldati?
Mille alusel on kõnealused liiklusmärgid Loo alevikus Saha tee 11 ja Saha tee 11 c aadressiga kinnistutel asuvatelt liiklusmärkide hoidikutele paigaldatud?
Palume ülaltoodud küsimustele vastata hiljemalt tänase päeva (20.09.2023) jooksul.

Kuna Jõelähtme Vallavalitsusel teadaolevalt ei ole eelnimetatud liiklusmärkide hoidikutele Loo.ee OÜ-le suunavad liiklusmärkide paigaldamiseks nõusolekut antud, palume tänase päeva jooksul nimetatud märgid eemaldada.

Juhul, kui tänase päeva jooksul Loo.ee OÜ-le suunavad liiklusmärke ei eemaldata, eemaldab Jõelähtme Vallavalitsus 21.09.2023 ilma nõusolekuta paigaldatud märgid ise.

Meie poolt eemaldatud liiklusmärkide kättesaamiseks palume ühendust võtta Jõelähtme vallavalitsuse keskkonna -ja kommunaalosakonna spetsialistide poole (teede ja heakorra spetsialist Marko Raudlam, telefon: 605 4850, e-post: marko.raudlam@joelahtme.ee).

On arusaadav, et kuna loo.ee kirjutab vallajuhtimisest faktide alusel ja nii nagu see tegelikult on häirib see vallajuhti ja ametnike ning sunnib kasutama oma mõjuvõimu vääral viisil.

Loo.ee OÜ küsis 01.08.2022 Jõelähtme vallavalitsuse nõusolekut suunaviitade (liiklusmärkide 636) paigaldamiseks ja 04.08.2022 kell 11:40 allkirjastas Andrus Umboja vallapoolse nõusoleku digitaalselt järgnevas sõnastuses:

Loo.ee OÜ edastas 01.08.2022 e-kirja, kooskõlastuse saamiseks Saha teele paigaldatavate liiklusmärkide  (märk 636) paigaldamiseks.

Jõelähtme Vallavalitsus nõustub märkide  paigaldusega Saha tee teekaitsevööndisse vastavalt majandus- ja kommunikatsiooniministri 22.02.2011 määrusele nr 12 “Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele” – liikluskorraldusvahend nr 636 nõuetele.

Related Images:

Related Posts