LOO KOOL-i laiendus – arutelu 23.11.2023 kell 18.00 Loo Koolis

LOO KOOL-i laiendus on oluline nii kogu valla kui ka Loo aleviku arengu seisukohast. Täna tahetakse vallavanema juhtimisel kõigile kodune Loo keskväljak laienduse alla kaasata, hävitada eri lendude istutatud puud ja tekitada ilmselt taaskord olukord, mis pole eelneva juurdeehitusega veel lõppenud. Laed tilguvad ja probleeme on kuhjaga. Vallavalitsusele on kombeks neid alla 60 tuh euroseid muresid lahendada kääbushangetega, mille juhtfiguuriks TEET SIBRITS. Viimane ehk selgitab, miks ei soovita kooli rajada suurele avalikule alale, mis haakuks spordi jms-ga ja looks suurepärase õppekeskonna.

Seda kõike vaatamata sellele, et vallal on selleks otstarbeks Loo kooli taga kinnistu Kuusiku 12 (ca 5,1 hektarit), mis on küll otsustuskorras antud volikogu esimehe VÄINO HAAB`i juhitavale motoklubile 20-ks aastaks TASUTA hoonestamiseks. Üle viie aasta on möödas ja kinnistul ei ole saavutatud mitte ühtegi projektijärgset eesmärki.

Jõelähtme vallavolikogu liikmed (mitte kõik) on esitanud vastuväite, mille kohaselt seadus nõuab detailplaneeringu koostamist. Volikogu liikmete ettepaneku kohaselt oleks uue ehitise kõige sobivam asukoht Kuusiku tee 12 kinnistul, kuhu saaks rajada ka kooliaia. Ühtlasi tegid saadikud ettepaneku, et kooli laiendusega tuleb luua Riigigümnaasium koos kutse- ja ametiõppe võimalustega.

Loo kooli laienduse eskiis

Saue vald ca 25 tuh elanikku rajas Riigigümnaasiumi 4500 m2 hinnaga alla 7 milj euro. Meie vallajuht Andrus Umboja planeerib täna kahe “tiiva” (ülaltoodud pildil mustaga vanglataolised moodustised, mis täidavad suure osa Loo keskväljakust) ehitust min 4+4 milj eur, milleks vallal ka täna paraku raha ei ole. Olenemata sellest, et Andrus Umboja valimislubadus oli Spordihoone ja kooli rajamine. Energia kulub vist kääbushangetele 🙂

SAUE RIIGIKÜMNAASIUM, mis on südamega tehtud kuid meie vallavanem proovib oma varasemate õnnetuste otsa pookida veel uusi õnnetusi ja siis järgneb järgnev väljakutse : Toetad vallavanemat vali ta Riigikogusse ja Loo lapsed jäävad ühe mõttetu õnnetuse otsa istuma, käivad koolis vihmavarjuga kuna kooli majandusjuhataja Väino Haab ei ole võimeline tagama, et katus vett peaks vaid tegeleb oma 5,1 ha suuruse prügimäe taolise maatükiga, mille vallalt tasuta sai.

Alljärgnev Saue Riigigümnaasium on ehitatud avalikel andmetel 6,51 milj EUR eest, meie spetsialistid teevad ülaltoodud monstrumi 8 milj eest kui üldse teevad.

Related Posts