Liikluskorraldusvahend Jõelähtme vallas

Tere  Vastame teie kirjale ja esitame küsimused.  Teie kirjutate:  Kui Teil on soov paigaldada liikluskorralduslikul eesmärgil avalikult kasutatavale Saha teele suunav liiklusmärk 636, mis on seotud juriidilise isiku OÜ Loo.ee juurde suuna näitamisega, siis selleks tuleb teil esitada vastav avaldus Jõelähtme vallavalitsusele, kes otsustab sellise liiklusmärgi paigaldamise küsimuse. Meie vastame: Esitasime teie poolt soovitud avalduse 01.08.2022, millele saime ka positiivse... Read more

Jõelähtme valla ametnik Teet Sibrits valetab valla nimel ja Andrus Umboja juhtimisel.

Teet Sibrits valetab
Jõelähtme valla ametnik Teet Sibrits valetab ja on ühtlasi mees, kes juhatas varasemalt Jõelähtme Varahalduse OÜ-d, mis kuulus vallale ja mille kaudu oli mugav valla kinnisvaraga tehinguid teha. Koostöös volikogu liikme Veljo Haaveli ja Andrus Umbojaga tehti tehing, mis tõi vallale vähemalt 38000 EUR kahju. Teet Sibrits pääses kriminaalvastutusest kuna kuriteokoosseisust jäi puudu 2000 EUR. Ehk siis alates 40000 EUR-st... Read more

Keskkonnaameti piirangud ehitamisele

KESKKONNAAMETI PIIRANGUD EHITAMISELE
Keskkonnaameti piirangud ehitamisele tulenevad järgnevast dokumendist. Lühidalt siis tuleks jälgida Veeseaduse § 119 lg 5 ja Veeseaduse § 118 lg 2, mille järgi on veekaitsevööndis ehitamine keelatud. Tuleb märkida, et sealhulgas alla 20m2 on ehitamine keelatud. Lisaks eelnevale tulenevad keelud ka Looduskaitseseaduse § 35 lg 1 p 2 ja LKS § 38 lg 1 järgi mis kehtestab ehituskeeluvööndi ranna või... Read more

Lasteaia koht Jõelähtme vallas vaid kohtu kaudu?

Lasteaiakoht Jõelähtme vallas
Tõenäoliselt enamus inimesi ei ole valmis lapse lasteaeda panemiseks kohtusse pöörduma, mis jätab Jõelähtme vallavalitsusele suurepärase võimalusi isikuid väsitada oma kirjade, keeldude ja käskudega. Järgnev lugu sellest kuidas Lasteaia koht Jõelähtme vallas tuleb välja võidelda kohtu kaudu. Lapsevanem esitas 06.02.2023 Jõelähtme vallale läbi haridusteenuste haldamise tarkvarasüsteemi ARNO taotluse sooviga saada lapsele koht Loo lasteaeda Pääsupesa alates 13.02.2023. Lapsevanemad selgitasid, et... Read more

Jõelähtme Vallavolikogu istung 14.09.2023

Jõelähtme vallavolikogu istung
Jõelähtme Vallavolikogu 10. koosseisu 22. istung /täiendused toimetuse poolt on märgitus rohelise värviga/ Istungi kuupäev: 14.09.2023 15:15 Istungi juhataja: Väino HaabIstungi sekretär: Maire Kivistu 15:02 saabus Veljo Haavel15:04 saabus Allar-Reinhold Veelmaa15:06 saabus Väino Haab15:07 saabus Tõnis Tuuder15:09 saabus Kai Rimmel15:11 saabus Meelis Kask15:13 saabus Arno Kannike 15:13 saabus Jaan Tepp15:13 saabus Anneli Raudlam15:14 saabus Toomas Laanejõe15:14 saabus Pentti Pilnik 14.09.2023... Read more