Vallavanem Andrus Umboja seisab päikeseenergia tootmisele vastu!

Jõelähtme vallavanem Andrus Umboja allkirjastas 17.02.2023 Jõelähtme vallavalitsuse nimel kirja, millega ei nõustunud Saha tee 11 üürniku ettepanekuga rajada viimase kulul ja vastutusel tema üüripinna katusele ca 167 m2 ulatuses päikesepaneele. Loomulikult tooks see valla eelarvesse ka lisatulu kuid ilmselt on valla eelarve tulude osa juba piisavalt täis.

Jõelähtme vallavalitsus üüris Saha tee 11 asuvas teenindusmajas Loo.ee OÜ-le 5-ks aastaks pinna suurusega ca 167 m2.

Loo.ee OÜ tegi 18.01.2023 Jõelähtme vallavalitsusele järgmise ettepaneku:

ETTEPANEK:

Meil on kehtiv rendileping Saha tee 11 olevates ruumides. Kas ja mis tingimustel on Jõelähtme Vallavalitsus (pinna omanikuna) nõus renditava pinna ulatuses katusele päikesepaneelide paigaldamise lubamisest? 

Paigaldaksime paneelid oma kuludega ja vallavalitsuselt sooviks vaid nõusolekut ja infot kuidas ehitisteatis esitada. Ehk siis kelle nimel ja mis kõrvalmärkustega?

ANDRUS UMBOJA allkirjastatud vastus:

Eeltoodust lähtudes ei pea me teie 18.01.2023 kirjas küsitud päikesepaneelide paigaldamise
lubamist Loo alevikus Saha tee 11 aadressiga hoone katusele, ega ka muudele selle välispiiretele,
võimalikuks.

Related Images:

Related Posts

1 Comment

Comments are closed.