ANDRUS UMBOJA – noppeid erinevatelt meediaväljaannetelt!

Allpool väljavõte ANDRUS UMBOJA kohta avaldatud uudistest. Uudised on erinevatelt meediaväljaannetelt.

Klikkides pildile jõuad originaal artiklini. Tuleb tõdeda, et nendele lugudele eelnevalt on vallarahva rahakott korralikult kannatada saanud kuna neid skeeme on advokaatidega arutatud ja nõu küsitud kuidas oleks õige teha, et vangimajja ei peaks minema. Ainuüksi Serfdom OÜ-le Suiga kinnistu liigutamisele eelnes tuhandete eurode eest õigusabi teenuseid. Serfdom OÜ oli siis hetkeni kui vald ilma rahata (tasaarvelduse korras) 6ha suuruse Suiga kinnistu Serfdom OÜ-le liigutas, mis oli Veljo Haavel`i ainuomanduses. Järgmisel päeval müüs mees ettevõtte koos kinnistuga Heliora Ehitusele, kes siis jõudsalt valla ja ka Iru Hooldekodu, ehitustöid teostas (lihthanked). Veljo Haavel oli majandusjuhataja Iru Hooldekodus 🙂

Meenutuseks ka Jõelähtme vallavolikogu revisjonikomisjoni akt, kus on detailselt kirjeldatud kuidas petuskeem toimus. Teet Sibrits on härra, kes antud asjas Andrus Umboja heakskiidu sai ja tänaseni vallavalitsuse ametnikuna töötab. Andrus Umboja leidis, et kriminaalmenetluse käigus tõendatud 38000 euro suurune kahju on sedavõrd pisike, et mehega teenistussuhe lõpetada. 2000 eurot suurem kahju oleks viinud mehed kohtupinki kriminaalkaristust ootama.

Siinkohal siis igaühel mõttekoht, kas mehed töötavad koos ühiste eesmärkide saavutamise nimel (mis vallaelaniku rahakotist raha viib) või on need kümned artiklid kõik meie ausa vallavanema kiusamiseks. Eks igaüks saab taaskord teha omad järeldused.

Sama lugu ka err.ee vahendusel:

https://www.err.ee/552794/keskkriminaalpolitsei-uurib-joelahtme-valla-tegevust-pria-lt-toetuse-taotlemisel

Lisaks Andrus Umboja vastutusele on kooli majandusjuhataja Väino Haab, kes lisaks kooli majandusasjadele “rajab” ka Loo Lastelinnakut, tõsi küll eriliste tulemusteta aga siiski “rajab”. Maavaldused kuhu linnak peaks tulema saadi taaskord otsustuskorras tasuta kasutamiseks 30-ks aastaks. Loo Lastelinnaku kinnistule on veetud hulgaliselt igasugu prahti, vanu tänavakive, metallkonstruktsioone ja palju muud.

Kokkuvõtvalt:

Olukorras, kus politsei on korduvalt ja korduvalt läbi otsinud vallavalitsuse ruume ja ametnike kodusid on ka üsna rumal eeldada, et tõendeid erinevatest skeemitamistest enam laiali jäetakse. Viimane suurem juhtum päädis vallale vaid 38000 eurose kahju tekitamisega, mis vallavanema hinnangul ei ole piisavalt suur summa, et kahju tekitaja töölt minema saata.

Related Images:

Related Posts