LOO LASTELINNAK, kas saab kunagi ka valmis?

LOO LASTELINNAKU kinnistu asub Loo alevikus Kuusiku tee 12. Jõelähtme vallavolikogu andis otsustuskorras, st ilma avaliku konkursita ega enampakkumiseta 17.05.2018 otsusega nr 74 Kuusiku tee 12 kinnistu volikogu liikme Väino Haab`i mittetulundusühingule Jõelähtme Tehnikaspordiklubi 30-ks aastaks tasuta ehitusõiguse.

Volikogu otsuse tekstis punktis 1.4 seisab järgnev:

Hoonestusõiguse alale kavandatud ehitiste rajamine peab olema alustatud mitte hiljem kui 01.01.2019 ning 5 (viie) aasta jooksul arvates hoonestusõiguse kandmisest kinnisturaamatusse peab olema valminud 20% kavandatud ehitiste mahust, vastasel juhulon kinnistu omanikul (Jõelähtme vald) õigus nõuda hoonestajalt nõusolekut hoonestusõiguse enda nimele või tema poolt nimetatud isikule kandmiseks (omanikule langemine).

Tänase seisuga üle kolme aasta tagasi. Ehitusregistri alusel esitati ehitise alustamise teatis 07.09.2022 peale seda kui Loo elanikud said teada, et üldse Loo Lastelinnak on planeeritud ja peaks hakkama juba valmima. Seega siis rikkus Jõelähtme Tehnikaspordiklubi Väino Haab`i (volikogu esimees) juhtimisel volikogu otsust ca 3 aasta jooksul. On ka teine variant, et ehitust siiski alustati varem kuid siis tehti seda ebaseaduslikult kuna seaduses ettenähtud ehitise alustamise teatis oli esitamata kuni 07.09.2022.

Ühtegi ehitusloa ja projektijärgset ehitist/rajatist kinnistule ehitatud ei ole.

JÄRGNEVALT LASTELINNAKU PROJEKTIKAVAND

LASTELINNAKU PROJEKTI TINGMÄRGID

EHITISE ALUSTAMISE TEATIS, mis esitati 3 aastat nõutust hiljem.

ÜLEVAADE HETKEOLUKORRAST 01.08.2022

Hoiame arengutel silma peal ja uue info korral uuendame artiklit.

Related Images:

Related Posts