Jõelähtme vallavolikogu esimees VÄINO HAAB `ile esitatud küsimused.

Jõelähtme vallavolikogu esimees VÄINO HAAB `ile esitas Jõelähtme Inforegister MTÜ 8.mail 2023 järgmised küsimused:

Koopia kirjast saatsime ka Jõelähtme vallavanemale Andrus Umboja.

Tere lugupeetud motoklubi juhataja Väino Haab

Küsime Teilt kui Kuusiku tee 12 hoonestaja esindajalt küsimused: 

1) Teie senine tegevus Kuusiku tee 12 kinnistul on rikkunud kogu ulatuses Jõelähtme vallavolikogu (mille esimees te ise olete) otsust. Seda siis ehitamise alustamise ja osalise valmimise osas, samuti ei ole järgitud valla poolt tellitud ehitusprojekti, kus on detailselt kirjeldatud, mis töid ja mis järjekorras tuleb teostada.

2) Kelgumäe ehitusel on rikutud seadust, jäätmeload jms on osaliselt taotlemata ja osaliselt tagant järgi taotletud.

3) Ehitusobjekt on nõuetekohaselt tähistamata. 

4) Mis ajaks plaanite Loo Lastelinnaku valmis saada ja mis vahendite eest?

5) Kas hoiustate motoklubi inventari tasuta Jõelähtme vallale kuuluvates hoonetes?

6) Kas kasutate Jõelähtme vallalt saadud raha kinnistu arendamiseks, mitte noorte motosportlaste treenimiseks?

7) Kas valetasite Andrus Umbojale, et motoklubis treenib ca 30 last 4x nädalas. Spordiasutuste register andis hoopis muud andmed. 

8) Kas olete arvamusel, et avalike hoonete ja rajatiste ehitamiseks ei ole vaja ehitusjärelevalvet? Või siis arvate, et teie enda kompetents on piisav ja seadust järgima ei pea?

Palume anda selgitused kõikidele 8-le punktile. 

Mart Kaseväli

Jõelähtme Inforegister MTÜ

TÄNASENI 07.08.2023 (3 kuud) ei ole Väino Haab ega ka Andrus Umboja vaevunud inimestele vastust anda.

LOO LASTELINNAK
Loo Lastelinnaku projekt

Related Images:

Related Posts