Hea Jõelähtme valla elanik! Anna Sinagi oma hääl avatud vallajuhtimise poolt!

Nüüd on elanikel võimalus vallaelu ja enda valitud voliniku tööga kursis olemine muuta avaliku ülekandega mugavaks ja kättesaadavaks ka Jõelähtme vallas ning selleks tuleb anda hiljemalt 14.12.2022 oma hääl: Hääleta avatud juhtimise poolt SIIN

  • Vallavolikogu istungid on avalikud, kõigil on õigus sellest osa saada ning olla kursis, kuidas kohalikku elu vallaelanike huvides juhitakse ning millised on vallaeluga seotud rõõmud ja mured.
  • Vallamajja kohale minek on enamusele sobimatu alternatiiv. Järjest rohkemates Eesti omavalitsustes on elanikele mõeldes võimaldatud volikogu tööst läbi interneti ülekande osa saada. Jõelähtme vallavolikogu enamus on vaatamata elanike korduvatele palvetele seni sellisest läbipaistvast lahendusest keeldunud. 
  • HÄÄLETA SIIN

Related Posts