SELGITUSTAOTLUS VALLAVANEMALE ANDRUS UMBOJA

Alljärgnevagalt on toodud küsimused, millele vastamine on teile ilmselt lihtne ja midagi varjata teil ei ole, sellest tulenevalt ootame vastust kiirelt nii nagu te teete neid vastuseid endaga seotud isikute suhtes, tänud juba ette. 

  1. Tõite volikogu ette otsuse anda otsustuskorras Loo alevikus asuv kinnistu Kuusiku tee 12 (ca 5ha)  oma erakonnakaaslasele ja pinginaabrile Volikogu saalis TASUTA kasutusse kahekümneks aastaks. Volikogu otsuses toodud nõue oli see, et sinna rajatakse Loo Lastelinnak. Tänaseks päevaks on volikogu otsuses toodud punkte Väino Haab`i juhtimisel tegutsev MTÜ rikkunud. Väino Haabi mittetulundusühing tegeleb kinnistul kinnitamata andmetel ebaseadusliku prügi käitlemisega, mitte aga ei loo sinna Lastelinnakut. 

KÜSIMUS1: Kas tunnistate, et olete teinud vale otsuse viia volikogu ette eeltoodud eelnõu, et teie erakonnakaaslane saaks sinna rajada prügimäe? 

KÜSIMUS 2: Mida plaanite ette võtta (v.a vallarahva raha eest propaganda), et Loo elanikud saaksid nende enda raha eest ka laheda Lastelinnaku? Fakt on see, et Väino Haab ei ole suutnud 5 aasta jooksul projekti realiseerida ja ei suuda seda ka ilmselt edaspidi, kas jätkate tema toetamist vallarahva heaolu arvelt? 

  1. Loo Spordihoone ja Loo Kool on saanud korduvaid ettekirjutusi Päästeametilt pääste nõuete rikkumise kohta, mis meie andmetel on seni osaliselt lahendamata (meie küsimusele, kas on lahendatud ei ole te vastanud). 

KÜSIMUS: Kas tunnistate, et olete peamise valla keskuse (Loo alevik)  turvalisuse oma suutmatuse ja tegevusetuse tõttu seadnud ohtu kuna teile alluvad ametnikud ja lepingulised töötajad ei saa oma ülesannetega hakkama? Vastutav isik korraldab “kinnistes ümbrikutes” vallavara müüki kuid ei tegele päris asjadega. Loo Keskkooli direktor on esitanud teile avalduse, kus soovib töötasu lisa kuna senine töötasu ei vasta reaalsele töökoormusele vaid teie vallavanemana ei näe, et kooli direktor töötab teie vastutavas asutuses kuid ei ole piisavalt tasustatud. Kas olete antud probleemides vastutav ? 

Jätkame avalike küsimustega, kusjuures soovime toonitada, et ülaltoodud küsimused võtaksid teie aega vaid mõne minuti, mitte kolmkümmend päeva, mis on olnud seni teie taktika Jõelähtme valla elanike väsitamiseks, et nad ei küsiks rohkem midagi. 

Seega mõistame, et ilmselt jätkate oma taktikat ja vastate 30 päeva jooksul või ei vasta üldse (on varasemalt juhtunud). Seniks jätame ka elanikud huviga ootama, mida meie suur juht küsimustele vastab. 

Vaatame ka ülemaailmse otsingumootori tulemusi, mida tähendab sõna sikutegemine … alljärgnev annab ehk pisut selgust.

Jõelähtme Inforegister MTÜ 

/allkirjastatud digitaalselt/

Related Posts

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.