Selgitustaotlus ANDRUS UMBOJA-le

Alljärgnevagalt on toodud küsimused, millele vastamine on teile ilmselt lihtne ja midagi varjata teil ei ole, sellest tulenevalt ootame vastust kiirelt nii nagu te teete neid vastuseid endaga seotud isikute suhtes, tänud juba ette. 

  1. Tõite volikogu ette otsuse anda otsustuskorras Loo alevikus asuv kinnistu Kuusiku tee 12 (ca 5ha)  oma erakonnakaaslasele ja pinginaabrile Volikogu saalis TASUTA kasutusse kahekümneks aastaks. Volikogu otsuses toodud nõue oli see, et sinna rajatakse Loo Lastelinnak. Tänaseks päevaks on volikogu otsuses toodud punkte Väino Haab`i juhtimisel tegutsev MTÜ rikkunud. Väino Haabi mittetulundusühing tegeleb kinnistul kinnitamata andmetel ebaseadusliku prügi käitlemisega, mitte aga ei loo sinna Lastelinnakut. 

KÜSIMUS1: Kas tunnistate, et olete teinud vale otsuse viia volikogu ette eeltoodud eelnõu, et teie erakonnakaaslane saaks sinna rajada prügimäe? 

KÜSIMUS 2: Mida plaanite ette võtta (v.a vallarahva raha eest propaganda), et Loo elanikud saaksid nende enda raha eest ka laheda Lastelinnaku? Fakt on see, et Väino Haab ei ole suutnud 5 aasta jooksul projekti realiseerida ja ei suuda seda ka ilmselt edaspidi, kas jätkate tema toetamist vallarahva heaolu arvelt? 

KÜSIMUS 3: Jõelähtme Vallavolikogu otsuses nr 74, mis tehtud 17. mail 2018, mis on volikogu ette toodud vallavanema poolt on alajaotuses III Haldusakti põhjendustes toodud info, et klubis osaleb pidevalt 30 last ja teevad seda 3x nädalas. Eesti Spordiregistrile esitatud andmed ei klapi kuidagi, ametlikud andmed ütlevad, et 2018 aastal oli 4 harrastajat ja tänaseks on neid 2.

Siit ka küsimused:

Kas teile valetas Väino Haab klubi liikmelisuse kohta ja teie ei taibanud kontrollida seda juttu, ning viisite volikogu ette eelnõu millega kasutasite ära volikogu liikmete usaldust ja vastu võeti valeotsus?

Teine võimalik versioon, et olite teadlik Motoklubi vähesest harrastajate arvust kuid esitasite teadlikult volikogule eelnõu, kus oli kirjas kordades suurem harrastajate arv?

Millisel Jõelähtme vallas asuval söerajal need treeningud toimuma pidid, kas Jõelähtme vallas on selline ametlik rajatis? Vaevalt, et teie ausa vallavanemana saite lubada ebaseadusliku rajatise kasutust. Motoklubi ise on esitanud Spordiregistrile tegevuskohaks hoopis Nonni tee Tabasalus, mis ei oma mingit puutumust Jõelähtme valla ja nende noorte treenimisega.

Mõistame, et kui minna volikogu ette sooviga saada 5 ha tasuta valla maad kasutada 20-ks aastaks, kuna klubil on 4-2 noort, kes tahavad seal krossitada valla ostetud ATV-dega, siis see vist toetust ei leiaks või arvate, et siiski oleks volikogu sellise otsuse langetanud?

  1. Loo Spordihoone ja Loo Kool on saanud korduvaid ettekirjutusi Päästeametilt pääste nõuete rikkumise kohta, mis meie andmetel on seni osaliselt lahendamata (meie küsimusele, kas on lahendatud ei ole te vastanud). 

KÜSIMUS: Kas tunnistate, et olete peamise valla keskuse (Loo alevik)  turvalisuse oma suutmatuse ja tegevusetuse tõttu seadnud ohtu kuna teile alluvad ametnikud ja lepingulised töötajad ei saa oma ülesannetega hakkama? Vastutav isik korraldab “kinnistes ümbrikutes” vallavara müüki kuid ei tegele päris asjadega. Loo Keskkooli direktor on esitanud teile avalduse, kus soovib töötasu lisa kuna senine töötasu ei vasta reaalsele töökoormusele vaid teie vallavanemana ei näe, et kooli direktor töötab teie vastutavas asutuses kuid ei ole piisavalt tasustatud. Kas olete antud probleemides vastutav ? 

Jätkame avalike küsimustega, kusjuures soovime toonitada, et ülaltoodud küsimused võtaksid teie aega vaid mõne minuti, mitte kolmkümmend päeva, mis on olnud seni teie taktika Jõelähtme valla elanike väsitamiseks, et nad ei küsiks rohkem midagi. 

Seega mõistame, et ilmselt jätkate oma taktikat ja vastate 30 päeva jooksul või ei vasta üldse (on varasemalt juhtunud). Seniks jätame ka elanikud huviga ootama, mida meie suur juht küsimustele vastab. 

Vaatame ka ülemaailmse otsingumootori tulemusi, mida tähendab sõna sikutegemine … alljärgnev annab ehk pisut selgust.

Jõelähtme Inforegister MTÜ 

/allkirjastatud digitaalselt/

Related Images:

Related Posts