Kui suur on Jõelähtme vallavalitsuse poolt rahvale tekitatud kahju Suka sillaga seonduvalt? Küsime Andrus Umbojalt

Suka sild kuulus Eesti Vabariigile kuni 13.11.2014, seejärel võõrandati see eraomanikule.

Arvestades olukorda, et Suka sild oli Jõelähtme valla elanikele ja ka turistidele väga oluline ühendus pidanuks Jõelähtme vallavanem Andrus Umboja taotlema Eesti Vabariigilt nimetatud kinnistut ehk siis Suka silda munitsipaalomandisse või alternatiivina taotlema kinnistule reaalservituudi. Andrus Umboja seda aga mingil põhjusel ei teinud. Mis oli selleks põhjuseks seda uurime vallavanemalt täiendavalt kuigi vastused on ette teada, ehk siis ilma sisuta pikk jutt omavalitsuse kohustustest jms.

Fakt on, et üle kolme aasta oli Jõelähtme vallavalitsusel aega suhelda Eesti Vabariigi kui Suka silla omanikuga, servituudi seadmise teemal või siis ka sundvalduse teemal ja tulemuseks oleks olnud Suka silla järjepidev kasutusvõimalus kogu aeg. Jõelähtme vallavanem Andrus Umboja eksponeerib oma infokirjas Suka silla avamist kui suurt võitu, mis tegelikult on tema enda vea tõttu hoopis suur kaotus vallarahva rahakotile. Tõsi juhtimisviga sai parandatud kuid, mis on selle hind maksumaksjale?

Jõelähtme Vallavalitsuse tegevusetuse tõttu on sild olnud suletud mitu aastat, vaidlustele on kulutatud suured summad ja mis veelgi huvitavam, et vaidluste tulemusel on saavutatud küll sundvaldus aga see maksab vallarahvale ca 14 tuh EUR aastas ja lisaks veel hulgaliselt kulutusi selle korrashoiuks jms. Tasuda tuleb ka veel tagantjärgi, kus teoreetiline kasutuus oli võimalik kuid vallavalitsuse tegevusetuse tõttu oli sild siiski suletud.

Suka silla avamine. Suka silla endine omanik oli Eesti vabariik.

Katastriandmed

Related Images:

Related Posts