JÕELÄHTME VALLA EELARVE 2023

Jõelähtme Valla eelarve 2023
Valla eelarve 2023 võeti vastu 9.veebruaril 2023 aastal järgmises sõnastuses: § 1. Jõelähtme valla 2023. aasta eelarve kinnitamine Kinnitada  vastavalt määruse lisale nr 1 Jõelähtme valla 2023. aasta eelarve detailsus ning põhitegevuse tulude eelarve summas 17 165 506 eurot, põhitegevuse kulude eelarve summas 17 097 278 eurot, investeerimistegevuse eelarve summas -5 629 092 eurot, finantseerimistehingute eelarve summas 3 414 774 eurot, likviidsete varade muutus... Read more