Keskkonnaameti piirangud ehitamisele

KESKKONNAAMETI PIIRANGUD EHITAMISELE
Keskkonnaameti piirangud ehitamisele tulenevad järgnevast dokumendist. Lühidalt siis tuleks jälgida Veeseaduse § 119 lg 5 ja Veeseaduse § 118 lg 2, mille järgi on veekaitsevööndis ehitamine keelatud. Tuleb märkida, et sealhulgas alla 20m2 on ehitamine keelatud. Lisaks eelnevale tulenevad keelud ka Looduskaitseseaduse § 35 lg 1 p 2 ja LKS § 38 lg 1 järgi mis kehtestab ehituskeeluvööndi ranna või... Read more